Slavnost na Růžovém paloučku 2024

Milí přátelé Růžového paloučku,

dovolte mi, abych vás pozval na tradiční Slavnost na Růžovém paloučku, která proběhne v neděli 7. 7. 2024 od 14:00 hodin.

Na Slavnosti vystoupí:

Řečníci:

Michal Kortyš

senátor za obvod č. 50 (Svitavy), Senát Parlamentu ČR, místopředseda Podvýboru pro energetiku a dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Jan Bistranin

předseda spolku Exulant sdružujícího potomky českých exulantů pro víru

PaedDr. Vladimír Honzálek

Emeritní ředitel ZŠ Telecí: Zpívající lípa z Telecí, strom roku 2021 ČR – příběh a okolnosti přenesení dceřiné odnože lípy na Růžový palouček, kterou poskytla Mgr. Veronika Dvořáčková, zakladatelka Asociace zástupců českých škol v zahraničí z. s.

Iva Jirovská

spolek Česká škola bez hranic, 15 let po celém světě pomáhají zakládat české školy pro děti s českými kořeny

Hudební vystoupení

Slavné operní melodie

Mgr. art. Boris Prýgl, ArtD., basbarytonista, operní pěvec

Ahmad Hedar, český klavírista, zpěvák

Mgr. art. Jana Ženková, soprán, učitelka zpěvu

Consonare, evangelické pozounové sbory

Souzvuk, česko-německý pozounový sbor doprovázející zpěv evangelických bohoslužeb, dechová duchovní hudba.

Cloggers

taneční skupina sdružující jedny z nejlepších stepařů (cloggerů) v ČR

Tomáš Klásek – Zpívající heligonka

Lidové a zlidovělé písně, které si se „zednickým pianem“ rádi společně zazpíváme