Růžový palouček na dobových pohlednicích

Na pohlednici je kromě postav návštěvníků patrný také kámen z pískovce, do něhož je vytesaná lyra. Tento kámen byl na Palouček instalován pěveckým sborem Vlastimil v roce 1853. Dnes se tento kámen nachází mezi růžemi, přičemž není jasné, zda se jedná o jeho původní místo.

Ke křížku zachycenému na pohlednici se váže pověst o požáru pazderny, ke kterému došlo v roce 1844. Během této tragédie zemřela mimo jiné i dcera pana Drábka – majitele pozemku, na němž se Palouček nacházel. Křížek sem dal umístit právě on v upomínku na tuto smutnou událost. Pan Koníček, který se na grunt číslo 30 přiženil a stal se novým majitelem Růžového paloučku, přemístil kříž v roce 1909 na místo, kde se dříve nacházela pazderna, s níž měl kříž souvislost. Na tomto místě se kříž připomínající tragédii nachází dodnes. Na pohlednici jsou také zobrazené růže, k jejichž oplocení došlo v roce 1909 – až poté, co byl pozemek roku 1906 zakoupen. Pohlednice byla pořízena zřejmě kolem roku 1909, tedy krátce předtím, než byl kříž odinstalován.

Na této pohlednici je opět zachycen křížek a také lidé s dítětem, což dokazuje, že toto místo sloužilo jako výletní a památné místo i v dřívějších dobách.

Na této pohlednici je zachycen Růžový palouček krátce po roce 1921, kdy zde byl postaven památník. Projekt výsadby navrhl v roce 1923 architekt Kulišan, přičemž jeho realizace byla postupná a stromy, které jsou na pohlednici, tedy součástí projektu nebyly. Orba probíhající před pomníkem potvrzuje, že jeho okolí bylo využíváno spíše k zemědělským než poutním účelům, jak uvádí záznam v Josefínském katastru, podle něhož se jedná o „Palouček v té roli červený nazvaný docela neužitečný.“ „V té roli“ znamená „v tom pozemku“ obhospodařovaném i po té, co sem byl instalován památník, čímž se stal Růžový palouček opravdu výjimečným. Dnešní příjezdní komunikace k Paloučku byla vyměřena a realizována v roce 1921. Kdo chtěl tedy toto památné místo navštívit, musel jít přes obdělávané pole a možná i trochu hledat, neboť v blízkosti nebyl žádný výrazný porost či přírodní útvar, který by přicházející na památné místo upozorňoval. Růže, jež jsou pro Palouček typické a propůjčují mu zároveň své jméno, na pohlednici nejsou vidět, neboť jsou odkvetlé.